Improvement in Mathematics Education:

05 Geometry - Connections: Tapa – Siapo – Ngatu

Shirley Primary School Team Leader, Ryan Pearce, explains the importance of the ways in which teachers make educationally powerful connections to the lives, experiences and identities of the children they teach.

E whakamarama ana te kaiarahi o te Kura tuatahi o Shirley, Ryan Pearce, i te whai tīkanga o ngā huarahi e mahi ai ngā kaiako i ngā hononga kaha ki te ako, ki ngā oranga, ki ngā wheako me ngā tuakiri o ngā tamariki e ako ana.

Video 05: Geometry - Connections: Tapa - Siapo - Ngatu/Āhuahanga – Tūhononga: Tapa - Siapo - Ngatu

Key Content/Kupu Matua

Hangaia Te Urupounamu Pāngarau Mō Tātou Developing Mathematical Inquiry Communities is a re/invention of practice that involves parents and whānau participating in after-school workshops. As the parents and whānau learn about the thinking behind the new approach to mathematics learning, the teachers are able to strengthen their relationships with, and learning from,  parents and whānau. Through the interaction the teachers are able to learn more about what is important to their students' families. This teacher learning assists with the design of mathematics problem tasks that can make educationally powerful connections to the identities of the learners.

Hangaia Te Urupounamu Pāngarau mō Tātou I Developing Mathematical Inquiry Communities he kaupapa hou mō te mahi e whai wāhi ana ngā mātua me te whānau e whai wāhi ana i muri i ngā awheawhe o te kura. Kā mōhio ngā mātua me te whānau ki te whakaaro i muri i te huarahi hou ki te ako i te pāngarau, kā taea e ngā kaiako te whakaheke i to rātou hononga me te ako mai i ngā mātua me te whānau. Na roto i te tāu nekeneke, kā taea e ngā kaiako te ako ake mō ngā mea e whai tīkanga ana ki o rātou tamariki. Kā āwhina tēnei kaiako me te hoahoa i ngā mahi raruraru pāngarau e taea ai te hononga kaha ki te ako i ngā tuakiri o ngā ākonga.

As Bobbie Hunter says "it is not about allocating identities". It's about making educationally powerful connections to the lives, identities and funds of knowledge the children and their families can bring to mathematics learning.

E ai ki a Bobbie Hunter "ehara i te mea ko te tohatoha i ngā tuakiri". Ko te hanga i ngā hononga akoako ki te oranga, te tautuhi, me te matatau o te mātauranga kā taea e ngā tamariki me o rātou whānau te kawe ki te ako i te pāngarau.

This video shows how a mathematics lesson changed when the lesson became inclusive. Samoan and Tongan children were enabled to connect to the significance of geometry in the intricate geometric designs of siapo and ngatu.

Ko te whakaaturanga ataata e whakaatu ana i te akoranga o te pāngarau i whakarerekētia i te wā i whakauruhia ai te akoranga. Kā taea e ngā tamariki ki Hāmoa me ngā tamariki ki Tonga te hono atu ki te hiranga o te āhuahanga i roto i ngā Tauira āhuahanga a Siapo me Ngatu.