Improvement in Mathematics Education:

02 Cultural Identity

Bobbie Hunter speaks of the importance of a bicultural foundation for inclusive mathematics teaching in New Zealand.

E kōrero ana a Bobbie Hunter mō te hiranga o te kaupapa ahurea rua mo te whakaakoranga matatiki whakauru i Aotearoa.

Video 02: Cultural Identity/Te tuakiri ahurea

Key Content/Kupu Matua

Principal Kylie Piper explains the journey the school is taking in the partnership with Te Rūnanga o Ngāi Tahu to support each Ngāi Tahu child to succeed in their unique cultural identity and each Māori child to succeed in their identity.

E whakamārama ana te Tumuaki a Kylie Piper i te haerenga o te kura i roto i te mahi tahi me te Rūnanga o Ngāi Tahu hei tautoko i ngā tamariki o Ngāi Tahu ki te angitu i tō rātou tuakiri ahurea motuhake, me ia tamaiti Māori hei angitu i ō rātou tuakiri.

In this video the Shirley Primary School students and teachers explain the benefits of this iwi-partnership approach. They explain how they are learning to create educationally powerful connections with the diverse funds of knowledge of all of the learners in their multi-cultural school. A Ngāi Tahu student explains how the changes are supporting all learners to develop their competence as mathematicians.

I roto i tēnei ataata ka whakamārama ngā ākonga a te Kura Tuatahi o Shirley me ngā kaiako ki ngā painga o tēnei huarahi hoahoatanga iwi. Ka whakamārama rātou me pehea e ako ana ki te hanga i ngā hononga akoako me nga rereketanga o te mātauranga o ngā ākonga katoa i roto i te maha o ngā kura-ahurea. E whakaatu ana tētahi ākonga o Ngāi Tahu ki te pumau o ngā huringa ki ngā ākonga katoa ki te whakawhanaketanga i to rātou matatau I Pāngarau.