Te pakeke hei ākonga: Māori adult learners

Publication Details

This report explores success in literacy and language learning for Māori adults. It captures the perspectives and voices of learners, tutors and providers in foundation learning programmes. It describes how Māori tutors reinforce and strengthen their Māori learners’ identities through ensuring that Māori tikanga and values pervade the teaching and learning environment.

Author(s): Colleen McMurchy-Pilkington, University of Auckland

Date Published: August 2009

Please consider the environment before printing the contents of this report.

This report is available as a download (please refer to the 'Downloads' inset box).  To view the individual chapters please refer to the 'Sections' inset box.  For links to related publications/ information that may be of interest please refer to the 'Where to Find Out More' inset box.

He Mihi

Whakarongo ake ki te tangi a te manu
E karanga nei, Tui, tui, tuituia.
Tuia ki runga, tuia ki raro
Tuia ki roto, tuia ki waho
Ka rongo te ao, ka rongo te pō

Tuia ki te kāwai tangata
I heke mai i Hawaiki nui
I Hawaiki roa
I Hawaiki pāmamao
I te Hono ki Wairua
Ki te whaiao, ki te ao mārama
Tihei mauri ora!

Tēnā tātou i ō tātou tini mate e takoto tīraha nei i runga i ō tātou marae, i runga hoki i ō tātou papakāinga, huri noa i te motu. Kua uwhia rātou ki ngā taumata kōrero e tika ana nā reira tukuna rātou kia okioki i runga i te moenga roa.

Āpiti hono, tātai hono, koutou te hunga mate ki a koutou.

Āpiti hono, tātai hono, tātou te hunga ora ki a tātou. Tēnā tātou katoa.

E mihi atu ana ki ngā tauira pakeke, ngā pou ako, me ngā tumuaki o ngā pūtahi mātauranga I whai wāhi ki te kaupapa e kīa nei Te pakeke hei ākonga. I te kore koutou ka kore te manu nei e rere ki tōna taumata.

Nō reira, tēnā rawa atu koutou me ngā whakaaro I puta I tēnā, I tēnā, o koutou.

Kāti ake i konei, raurangatira mā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.